Милиони българи лежат върху много пари без да го подозират-Помните ли старите бонови книжки от масовата приватизация?

Знаете ли, че близо 2.5 милиона българи притежават скрито богатство на обща номинална стойност от близо 2 милиарда лева? Сега ще говорим именно за това скрито богатство, което е маскирано под формата на т.нар. „спящи акции“ на българската фондова борса.Твърде е вероятно и вие да притежавате такива. По темата говори Радослава Масларска, председател на Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници – БАЛИП.

 Знаете ли защо едни и същи стоки се продават на осезаемо различни цени в САЩ и Европа? Отговорът е много лесен – заради митата. Тази форма на търговска бариера е широко разпространена в съвременните икономически политики на голяма част от страните в света. Как обаче тя засяга потребителите, нужни ли са митата, на кого помагат и на кого пречат?